Bài tập trọng âm

1. Những phép tắc dấn trọng âmét vuông.Đa số các danh trường đoản cú với tính từ nhì âm huyết bao gồm trọng âm rơi vào cảnh âm ngày tiết đồ vật nhất:

Trọng âm là hiện tượng ngữ pháp cực kỳ đặc trưng vào giờ đồng hồ Anh, độc nhất vô nhị là đối với những bạn có nhu cầu ôn luyện cùng thi IELTS. Việc phân phát âm tốt trọng âm sẽ giúp đỡ các bạn trsinh sống nên bài bản hơn cũng tương tự gây tuyệt hảo đến hội đồng giám khảo chnóng thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm

Việc khẳng định trọng âm bước đầu đã làm khó đến ít nhiều các bạn bắt đầu làm cho quen thuộc cho hiện tượng kỳ lạ ngữ pháp này. Biết được điều này, nội dung bài viết của chính mình vẫn phân các loại phần lớn điểm đặc biệt tốt nhất của đánh dấu trọng âm, những dấu hiệu nhận biết cũng tương tự các trường vừa lòng nước ngoài lệ góp chúng ta vậy được một giải pháp hệ thống rộng về trọng âm. Việc ghi lại trọng âm không còn mung lung, "đân oán bừa" hay "chọn bừa" nữa, chỉ cần tinch ý là đang nhận ra được ngay lập tức.

Cuối nội dung bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm lời giải nhằm chúng ta thuận lợi ôn tập với từ bỏ chnóng điểm mang đến bạn dạng thân bản thân. Bây giờ chúng ta hãy ban đầu vào phần trước tiên , phần đông chú ý với phép tắc trọng âm nhất thiết phải ghi nhận Lúc thi IELTS nhé!

*

1. Những phép tắc thừa nhận trọng âm

LƯU Ý: Đối với đầy đủ từ bỏ vào giờ Anh gồm từ bỏ có nhì âm tiết trlàm việc lên, có một âm tiết được nhấn mạnh với cao độ và trường độ to hơn đông đảo âm ngày tiết còn sót lại. Đó chính là âm ngày tiết sở hữu trọng âm (stress) của tự kia. Những từ tất cả ba âm tiết trsinh sống lên thông thường có thêm trọng âm phụ (secondary stress) (,) được dìm khối lượng nhẹ hơn so với trọng âm chính (primary stress) ('). Ta hay chạm mặt bài tập search trường đoản cú bao gồm trọng âm chủ yếu nhấp vào âm máu có địa chỉ không giống cùng với ba tự còn sót lại. Dường như, rất có thể bao gồm bài tập kiếm tìm từ bỏ có trọng âm lâm vào tình thế âm tiết đầu, lắp thêm hai… hoặc âm huyết cuối trong những từ.

1.Đa số các rượu cồn tự hai âm tiết bao gồm trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết lắp thêm hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những trường đúng theo ngoại lệ sẽ là tuy bọn chúng nhập vai trò là đụng tự tuy thế trọng âm là rơi trúng âm huyết thứ nhất.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2.Đa số những danh từ và tính tự nhị âm ngày tiết tất cả trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số từ gồm hai âm máu vừa là danh tự cùng cũng chính là rượu cồn từ thì danh tự có trọng âm sống âm máu đầu tiên, còn cồn trường đoản cú thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trang bị hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (tránh bỏ)

'export (sản phẩm xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (thành phầm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'prochạy thử (sự làm phản đối)

pro'chạy thử (bội nghịch đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (làm hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (khắc ghi, giữ lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: Một số từ bỏ sau vừa là danh tự với hễ từ cơ mà gồm trọng âm bao gồm ko thay đổi.

Xem thêm: Cách Ăn Để Giảm Cân Bằng Chế Độ Ăn Uống Và Tập Luyện, 2 Cách Ăn Uống Để Giảm Cân Có Thể Bạn Chưa Biết

- ‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời

- ‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị

- ‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh

- ‘promise (n, v): lời hứa/ hứa

- ‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch

- ‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thăm

- ad’vice (n, v): lời khuyên/ khuyên ổn bảo

- re’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

Đối với những danh trường đoản cú ghnghiền được viết tức khắc nhau thì trọng âm thường rơi vào cảnh âm huyết thứ nhất. airport, birthday, bookshop, gateway, guidebook, filmmaker... Danh từ ghxay chế tạo ra thành từ bỏ ngữ động từ (phrasal verbs) tất cả trọng âm bao gồm rơi vào tình thế nguyên tố thứ nhất còn ngữ rượu cồn tự tương xứng gồm trọng âm bao gồm lâm vào tình thế thành phần thiết bị nhì và hễ tự dấn trọng âm phụ.

3.Danh tự ghép:

- ‘check-up: sự chất vấn toàn cục tốt nhất là mức độ khỏe

- ‘check-in: sự đăng kí sinh hoạt hotel, sự đăng kí đi lắp thêm bay

- ‘dropout: fan ngủ học nửa chừng

- ‘breakdown: sự hư máy

- ‘tryout: sự thử

- ‘walkout: sự bãi khoá tự dưng ngột

4. Ngữ động từ:

check ‘up, check ‘in, drop ‘out, break 'down, try 'out, walk 'out...

5 Một số tính từ ghxay có trọng âm chính rơi vào hoàn cảnh nguyên tố trước tiên.

- ‘airsick: say thứ bay

- ‘airtight: kín đáo hơi

- ‘homesick: lưu giữ nhà

- ‘praiseworthy: đáng khen

- ‘trustworthy: xứng đáng tin cậy)

- ‘waterproof: ko thnóng nước...

Ngoại lệ:

- duty-’free: miễn thuế

- snow-’white: trắng như tuyết

*

6.Các tính từ bỏ ghnghiền gồm yếu tắc thứ nhất là tính tự hoặc trạng trường đoản cú với yếu tắc sản phẩm công nghệ nhì tận cùng là -ed thì trọng âm bao gồm rơi vào hoàn cảnh nguyên tố trang bị hai.

· bad-’tempered: xấu tính, dễ nổi nóng

· short-’sighted: cận thị

· ill-’treated: bị đối xử tệ

· well-’done: giỏi, được nấu kỹ

· well-in’formed: thông thuộc, đạt được thông tin

· well-’known: nổi tiếng

7.Đối với những từ bỏ gồm tiền tố thì nhìn chung trọng âm ko chuyển đổi so với trường đoản cú nơi bắt đầu (tức là trọng âm hiếm khi rơi vào cảnh tiền tố).

UN- im'portant unim'portant

IM- 'perfect im’perfect

IN- com'plete income'pletc

IR- re'spectivc ire'spective

DIS- con'nect discon’nect

NON- 'smokers non'smokers

EN/EX- 'courage en'courage

RE- a'rrange rea'range

OVER- 'populated over'populated

UNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, gồm một trong những ngôi trường vừa lòng ngoại lệ đặc biệt là những từ bao gồm tiền tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối với những từ bao gồm hậu tố thì phần đông trọng âm ko chuyển đổi, với trường hợp bao gồm sự đổi khác về trọng âm thì cũng rất có thể biến đổi về cách vạc âm. Các hậu tố dưới đây không làm cho thay đổi trọng âm của từ:

-ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/

-ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

-ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/

-er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/

-hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/

-ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

-ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/

-en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/

-ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/

-less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/

-able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /

-ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/

-al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chụ ý: Nếu biến hóa cách vạc âm thì hậu tố làm đổi khác trọng âm của tự đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/

Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh tự gồm hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chính thường lâm vào âm tiết ngay trước kia (chính là âm huyết đồ vật hai từ lúc cuối lên).

· precision /prɪˈsɪʒn /

· communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /

· mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Các danh từ bỏ có hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm chính thường rơi vào cảnh âm tiết vật dụng bố từ thời điểm cuối lên.

· ability / əˈbɪləti/

· công nghệ / tekˈnɒlədʒi/

· geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Các tính tự gồm hậu tố là -ic thì trọng âm thiết yếu hay lâm vào tình thế âm tiết ngay trước đó (đó là âm tiết máy nhị từ lúc cuối lên).

· scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn rất nhiều tính từ tất cả hậu tố là -ical thì trọng âm chính hay lâm vào tình thế âm tiết vật dụng tía từ cuối lên.

· electrical / ɪˈlektrɪkl /

· mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ gồm hậu tố như sau thì trọng âm bao gồm thường xuyên rơi vào âm tiết cuối (đó là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (so với động từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,

trainee /treɪˈniː/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,

engineer /ˌendʒɪˈnɪə/

Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/

Unique /juːˈniːk/,

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/

Retain /rɪˈteɪn/,

maintain /meɪnˈteɪn/

Committee /kəˈmɪti/,

coffee /ˈkɒfi/,

employee /ˌemploɪˈiː/

*

2. BÀI TẬP. PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. equipment C. underst& D. volunteer

2. A. employment B. diversity C. dishonest D. difference

3. A. acceptable B. acquaintance C. friendliness D. suspicious

4. A. education B. disciplines C. influences D. customers

5. A. requirements B. applicants C. admissions D. financial

6. A. dangerous B. endangered C. pollution D. extinction

7. A. achievement B. beautiful C. suitable D. natural

8. A. excitement B. impression C. government D. production

9. A. environmental B. organization C. international D. communication

10. A. offer B. deny C. delay D. apply

11. A. conduct B. constant C. return D. dismay

12. A. habitat B. selection C. attention D. collection

13. A. breakfast B. pressure C. garbage. D. secure

14. A. supportive sầu B. volunteer C. disabled D. obedient

15. A. overcome B. attitude C. languages D. decorate

16. A. secondary B. kingdom C. university D. forest

17. A. agriculture B. majority C. curriculum D. computers

18. A. society B. disadvantage C. informal D. opponent

19. A. perfect B. primary C. behave D. enter

trăng tròn. A. reference B. September C. security D. domestic

21. A. favorite B. engineer C. pessimist D. operate

22. A. academic B. technology C. economic D. conversation

23. A. handicapped B. publithành phố C. appropriate D. advantage

24. A. photography B. possibility C. improvement D. experience

25. A. challenge B. carry C. active D. because

26. A. aquatic B. attempting C. diseases D. interview

27. A. establish B. development C. specializing D. foundation

28. A. individuals B. significance C. prediction D. political

29. A. currency B. religion C. potential D. career

30. A. benefit B. establish C. awareness D. machines

31. A. vegetables B. policemen C. compulsory D. Americans

32. A. position B. concentrate C. explained D. existence

33. A. scientists B. thắm thiết C. secure D. effect

34. A. impossibly B. surprisingly C. unfortunately D. mentally

35. A. receive B. sản phẩm C. retain D. advise

36. A. entertainment B. gorilla C. interaction D. understand

37. A. management B. successful C. example D. important

38. A. convenient B. comfortable C. incapable D. essential

39. A. cinema B. linguistics C. dependence D. excitement

40. A. tournament B. competition C. imagine D. facial

41. A. victory B. finamenu C. continent D. detective

42. A. preference B. prefer C. solar D. preferably

43. A. industry B. restaurant C. industrial D. forestry

44. A. exhausted B. energy C. colorful D. plentiful

45. A. courteous B. actively C. available D. popular

46. A. identify B. existence C. scientist D. appearance

47. A. mutual B. impolite C. politics D. forestry

48. A. obliged B. sacrifice C. determine D. enjoyable

49. A. accidents B. resources C. restaurant D. offspring

50. A. alternative B. electricity C. potential D. renewable

51. A. politics B. college C. calendar D. politician

52. A. foreign B. reduce C. constant D. shortage

53. A. include B. stagnant C. rekhung D. invest

54. A. enterprise B. fertilize C. memorize D. surprise

55. A. species B. special C. specific D. specimen

56. A. resources B. prevention C. continue D. irrigate

57. A. abolish B. circulate C. envious D. regularly

58. A. athletic B. conference C. political D. geometry

59. A. epidemics B. initiative C. humanity D. emergency

60. A. humanitarian B. durability C. individual D. economical

61. A. official B. athletics C. intensive sầu D. synchronized

62. A. biology B. philosophy C. biological D. photography

63. A. improve sầu B. believe C. desckết thúc D. recent

64. A. primary B. identify C. chemical D. benefit

65. A. economy B. economical C. psychology D. geography

66. A. participate B. enthusiast C. enthusiastic D. psychology

67. A. pollution B. contaminant C. atmosphere D. researcher

68. A. unemployment B. energetic C. controversial D. facilities

69. A. temporary B. opponent C. delegate D. dedicated

70. A. referee B. volunteer C. refugee D. committee

71. A. adventure B. mechanic C. appointed D. service

72. A. president B. different C. enormous D. document

73. A. tolerate B. principal C. gymnasium D. excellent

74. A. compulsory B. supportive C. contractual D. kindergarten

75. A. abandonment B. corporative C. dependable D. commercial

76. A. artificial B. pioneer C. destination D. essential

77. A. dramatic B. resemble C. inconsistent D. amazing

78. A. departure B. capitalism C. monetary D. contrary

79. A. mysteriously B. originally C. necessarily D. elaborately

80. A. continuous B. malicious C. scandalous D. delicious81. A. attractive B. chocolate C. decorate D. balcony

82. A. departure B. temperature C. centigrade D. agriculture

83. A. qualify B. beautify C. notify D. solidify

84. A. vacancy B. passionate C. malicious D. furniture

85. A. disappear B. memorial C. diplomatic D. presidential

86. A. interview B. processor C. essential D. compliment

87. A. salary B. discrepancy C. presidency D. ecstasy

88. A. consultant B. descendant C. redundant D. relevant

89. A. deficiency B. reference C. conference D. delicacy

90. A. ignorant B. horizon C. amazing D. adjacent

91. A. activate B. terrify C. discover D. normally

92. A. pollen B. police C. polite D. pollute

93. A. forget B. comet C. regret D. direct

94. A. longevity B. photograph C. consider D. uncertainty

95. A. definite B. audience C. entrance D. suppress

96. A. eventually B. capađô thị C. altogether D. particular

97. A. temptation B. property C. government D. beautiful

98. A. picturesque B. extradite C. interest D. incident

99. A. speculation B. evolution C. explosive sầu D. instrumental

100. A. sensitive B. constant C. atmosphere D. magnetic

101. A. mountain B. maintain C. fountain D. certain

102. A. reply B. appeal C. offer D. support

103. A. answer B. allow C. agree D. deny

104. A compare B. approve sầu C. enter D. pollute

105. A. mother B. relax C. father D. garden

106. A decide B. combine C. apply D. happen

107. A promise B. picture C. listen D. accept

108. A táo bị cắn dở B. Englvà C. shampoo D. grammar

109. A open B. provide C. complete D. prefer

110. A become B. promise C. suggest D. disorder

111. A flower B. exclude C. husband D. farmer

112. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge

113. A. decide B. behave C. offer D. occur

114. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November

115. A. policeman B. cinema C. yesterday D. politics

116. A. hospital B. mischievous C. supportive D. special

117. A. family B. whenever C. obedient D. solution

118. A. biologist B. generally C. responsible D. security

119. A. confident B. important C. together D. exciting

120. A. possible B. university C. secondary D. suitable

121. A. partnership B. thắm thiết C. actually D. attitude

122. A. believe sầu B. marriage C. response D. maintain

123. A. summary B. different C. physical D. decision

124. A. attractiveness B. traditional C. generation D. American

125. A. certain B. couple C. decide D. equal

126. A. attract B. person C. signal D. instance

127. A. verbal B. suppose C. even D. either

128. A. example B. consider C. several D. attention

129. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment

130. A. across B. simply C. comtháng D. brother

131. A. social B. meter C. notice D. begin

132. A. whistle B. table C. someone D. receive

133. A. discuss B. waving C. airport D. often

134. A. sentence B. pointing C. verbal D. attract

135. A. problem B. minute C. suppose D. dinner

136. A. noisy B. buổi tiệc nhỏ C. social D. polite

137. A. restaurant B. assistance C. usually D. compliment

138. A. impolite B. exciting C. attention D. attracting

139. A. obvious B. probably C. finally D. approaching

140. A. waiter B. teacher C. slightly D. toward

141. A. general B. applicant C. usually D. October

142. A. parallel B. dependent C. educate D. primary

143. A. physical B. achievement C. government D. national

144. A. eleven B. history C. nursery D. different

145. A. expression B. easily C. depression D. disruptive

146. A. algebra B. musical C. politics D. apartment

147. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally

148. A. typical B. favorite C. division D. organize

149. A. computer B. establish C. business D. remember

150. A. conference B. lecturer C. reference D. researcher

*

3. ĐÁP.. ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

1đôi mươi. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • Tập tăng chiều cao

  • Bài tập với tạ tay

  • Bộ tập thể hình

  • Bài tập trọng âm

  • x