THÔNG TƯ 50/2016/TT

Thông tứ 50/2016/TT-BYT ban hành hạng mục thuốc bảo đảm thực đồ vật với nút về tối đa tồn dư thuốc bảo đảm an toàn thực trang bị vào thực phẩm, gồm dư lượng buổi tối nhiều các dung dịch BVTV như: 2,4-D, 2-Phenylphenol, Abamectin, Acephate, Acetamiprid,... trong thực phẩm.

Bạn đang xem: Thông tư 50/2016/tt


Thông tư 50 của Bộ Y tế ban hành dư lượng tối đa dung dịch đảm bảo thực đồ dùng vào thực phđộ ẩm tại Phụ lục đương nhiên, theo đó:
- Giới hạn tồn dư 2,4-D trong trứng là 0,01 mg/kilogam, dư lượng đối đa 2,4-D trong thịt gia gắng là 0,05 mg/kg, trong thịt động vật hoang dã có vú là 0,2 mg/kg.
- Dư lượng về tối nhiều 2-Phenylphenol vào trái lê là trăng tròn mg/kg, vào quả có múi thuộc họ cam quýt là 10 mg/kilogam.
- Dư lượng buổi tối nhiều Abamectin trong giết thịt con vật, dưa chuột, giết thịt dê là 0,01 mg/kilogam, trong sữa vật nuôi là 0,005 mg/kilogam, dư lượng buổi tối nhiều Abamectin vào cà chua, dâu tây, lê là 0,02 mg/kg.
- Tồn dư buổi tối nhiều Acephate trong trứng, giết mổ gia chũm là 0,01 mg/kilogam, vào làm thịt động vật có vú là 0,05 mg/kilogam, tồn kho buổi tối đa Acephate trong gạo với quả cà chua là một mg/kilogam.
Cũng theo Thông tư 50/2016/BYT, số lượng giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV là các chất về tối đa tồn dư dung dịch BVTV vào thực phđộ ẩm. Tồn dư thuốc BVTV là các hóa học tồn đọng trong thực phđộ ẩm vị thực hiện dung dịch đảm bảo an toàn thực đồ vật. Và câu hỏi tồn kho chất hóa học này rất có thể vị các mối cung cấp chưa chắc chắn, từ bỏ tự nhiên xuất xắc vị câu hỏi dùng chất hóa học của nhỏ người. Tồn dư dung dịch BVTV còn bao gồm những dẫn xuất của dung dịch BVTV.
Thông tư số 50/BYT cũng phân tích và lý giải lượng lấn vào từng ngày đồng ý được là lượng ăn vào mỗi ngày của một chất hóa học nhìn trong suốt cuộc đời mà lại không gây sợ cho tới mức độ khoẻ nhỏ bạn.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 50/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM

Cnạp năng lượng cđọng Luật an toànthực phđộ ẩm ngày 17 mon 6 năm 2010;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày25 tháng tư năm 2012 của nhà nước hiện tượng chi tiết thực hành một số điều của Luậtan ninh thực phẩm;

Căn uống cứ đọng Nghị định số63/2012/NĐ-CPhường. ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ nguyên lý chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn với tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Antoàn thực phẩm;

Sở trưởng Bộ Y tế banhành Thông tứ chính sách số lượng giới hạn về tối đa dư lượng thuốc đảm bảo thực vật dụng vào thực phẩm:

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh với đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông bốn này phương pháp giới hạn tốiđa dư lượng dung dịch đảm bảo thực đồ dùng trong thực phđộ ẩm được cung ứng trong nước, nhậpkhẩu.

2. Thông bốn này vận dụng so với những tổchức, cá thể phân phối, marketing thực phđộ ẩm cùng những phòng ban, tổ chức, cá thể cóliên quan.

Điều 2. Giải yêu thích từngữ

Trong Thông tứ này, những tự ngữ dướitrên đây được gọi nhỏng sau:

1. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảovệ thực đồ dùng (Maximum Residue Level - viết tắt là MRL) là hàm lượng buổi tối nhiều của mộttồn dư thuốc bảo vệ thực thiết bị vào thực phẩm (đơn vị chức năng tính: mg/kg thực phẩm).

2. Tồn dư thuốc bảo đảm thực vật(Pesticide Residue) là các hóa học tồn kho vào thực phẩm vị thực hiện một nhiều loại thuốcbảo đảm an toàn thực đồ dùng.

Tồn dư thuốc đảm bảo an toàn thực đồ vật rất có thể từcác nguồn chưa biết, không thể tách khỏi (nhỏng trường đoản cú môi trường) hoặc từ những việc sử dụngchất hóa học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Bard Mùa 10: Hướng Dẫn Cách Chơi Bard Hỗ Trợ Triệu Hồi Aery

Tồn dư dung dịch bảo vệ thực đồ gia dụng bao gồmnhững dẫn xuất của dung dịch đảm bảo an toàn thực trang bị nhỏng các thành phầm biến hóa, chuyển hóa,thành phầm phản nghịch ứng cùng những tạp chất được xem là bao gồm ý nghĩa về độc tính.

3. Giới hạn tối đa dư lượng từ bỏ nguồnkhác (Extraneous Maximum Residue Limit - viết tắt là EMRL) là hàm vị tối đatrong thực phẩm của một tồn kho thuốc đảm bảo thực thiết bị hoặc hóa học độc hại từ bỏ môi trường(bao hàm cả việc sử dụng những hóa chất vào nông nghiệp & trồng trọt trước đây), không bao gồmtồn kho từ những việc sử dụng những dung dịch bảo đảm an toàn thực thứ hoặc hóa học độc hại trực tiếp hoặcgián tiếp đối với thực phđộ ẩm (đơn vị tính: mg/kilogam thực phẩm).

4. Lượng lấn vào từng ngày đồng ý được(Acceptable Daily Intake - viết tắt là ADI) là lượng ăn sâu vào từng ngày của mộtchất hóa học trong suốt cuộc sống nhưng không khiến hại cho tới mức độ khoẻ con bạn (1-1 vịtính: mg/kilogam thể trọng).

5. Mã số dung dịch đảm bảo an toàn thực đồ dùng (viết tắtlà Code) là mã số thuốc đảm bảo an toàn thực đồ dùng của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phđộ ẩm quốctế (CODEX).

Điều 3. Ban hành giớihạn buổi tối nhiều dư lượng thuốc bảo đảm thực đồ dùng vào thực phẩm

Giới hạn tối nhiều dư lượng thuốc bảo vệthực thiết bị vào thực phđộ ẩm được điều khoản trên Phụ lục phát hành kèm Thông tứ này.

Điều 4. Điều khoản thihành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01tháng 7 năm 2017.

Phần 8 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốcđảm bảo thực trang bị trong thực phẩm” phát hành kèm Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày19 mon 1hai năm 2007 của Sở trưởng Sở Y tế về “Quy định giới hạn buổi tối nhiều ô nhiễmsinch học và hóa học vào thực phẩm” không còn hiệu lực thực thi từ ngày Thông tứ này còn có hiệulực.

2. Cục An toàn thực phđộ ẩm bao gồm trách nhiệmcông ty trì, phối phù hợp với những cơ quan tính năng bao gồm tương quan tổ chức thực hiệnThông tứ này.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ bao gồm vướngmắc, đề xuất những ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh đúng lúc về Bộ Y tế (Cục Antoàn thực phẩm) để cẩn thận, giải quyết./.

Nơi nhận: - VPCPhường (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Các Sở, cơ sở ngang Bộ, ban ngành ở trong CP; - Sở NN&PTNT, Sở Công Thương; - Sở trưởng (nhằm b/c); - UBND những tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong TW; - Ssống Y tế các thức giấc, thành thị trực trực thuộc TW; - Cổng tin tức năng lượng điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, ATTP..

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh hao Long


PHỤLỤC

GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰCPHẨM(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 50/2016/TT-BYT ngày 30 mon 1hai năm năm 2016 củaSở trưởng Bộ Y tế)

STT

MS (Code)

Tên thuốc BVTV (thương hiệu hoạt chất)

ADI

Tồn dư thuốc BVTV nên xác định

Thực phẩm

MRL (mg/kg)

Ghi chú

1

20

2,4-D

0,01

2,4-D

Các các loại quả mọng cùng quả bé dại khác

0,1

Quả bao gồm múi trực thuộc họ cam quýt

1

Po

Nội tạng ăn được của động vật gồm vú

5

Trứng

0,01

(*)

Ngô

0,05

Thịt động vật tất cả vú, trừ động vật hoang dã tất cả vú ở biển

0,2

Sữa nguyên liệu

0,01

Quả dạng táo

0,01

(*)

Khoai phong tây

0,2

Thịt gia cầm

0,05

(*)

Nội tạng ăn được của gia cầm

0,05

(*)

Gạo đang xát vỏ

0,1

Lúa mạch đen

2

Lúa miến

0,01

(*)

Đậu tương (khô)

0,01

(*)

Các loại trái gồm hạt

0,05

(*)

Mía

0,05

Ngô ngọt (nguim bắp)

0,05

(*)

Các một số loại quả hạch

0,2

Lúa mì

2

2

56

2-Phenylphenol

0,4

Tổng các chất 2-Phenylphenol với Natri 2-Phenylphenol tự do thoải mái hoặc tinh vi, tính theo 2-Phenylphenol

Quả gồm múi ở trong bọn họ cam quýt

10

Po

Nước cam ép

0,5

PoP

20

Po

3

177

Abamectin

0 - 0,001

Đối với thực phđộ ẩm tất cả bắt đầu tự thực vật: Avermectin B1a. Đối cùng với thành phầm có xuất phát hễ vật: Avermcetin B1a. Tồn dư chảy trong hóa học to.

Hạnh nhân

0,01

(*)

Táo

0,02

Mỡ gia súc

0,1

(1)

Thận gia súc

0,05

(1)

Gan gia súc

0,1

(1)

Thịt gia súc

0,01

(*)

Sữa gia súc

0,005

Quả tất cả múi ở trong chúng ta cam quýt

0,01

(*)

Hạt cây bông

0,01

(*)

Dưa chuột

0,01

Thịt dê

0,01

(*)

Sữa dê

0,005

Nội tạng nạp năng lượng được của dê

0,1

Hoa bìa khô

0,1

Lá rau xanh diếp

0,05

Các một số loại dưa, trừ dưa hấu

0,01

(*)

0,02

Ớt ta khô

0,2

Ớt ngọt (gồm cả ớt ngọt Pimento)

0,02

Khoai phong tây

0,01

(*)

Bí mùa hè

0,01

(*)

Dâu tây

0,02

Cà chua

0,02

Các nhiều loại trái óc chó

0,01

(*)

Dưa hấu

0,01

(*)

Ớt ta

0,01

(7)

4

95

Acephate

0 - 0,03

Acephate

Artiso (cả cây)

0,3

Đậu đỗ những một số loại (trừ đậu tằm và đậu tương)

5

Các nhiều loại bắp cải

2

Quả phái nam việt quất

0,5

Nội tạng ăn uống được của động vật hoang dã tất cả vú

0,05

Trứng

0,01

(*)

Thịt động vật có vú, trừ động vật hoang dã có vú ở biển

0,05

Sữa nguim liệu

0,02

Ớt ta khô

50

Mỡ gia cầm

0,1

Thịt gia cầm

0,01

(*)

Nội tạng ăn được của gia cầm

0,01

(*)

Gạo đã xát vỏ

1

Đậu tương (khô)

0,3

Các một số loại gia vị

0,2

(*)

Cà chua

1

Dầu cọ

0,01

(7)

5

246

Acetamiprid

0 - 0,07

Đối cùng với thực phđộ ẩm bao gồm bắt đầu từ thực vật: Acetamiprid. Đối với thực phẩm gồm xuất phát trường đoản cú hễ vật: tổng của Acetamiprid với các hóa học đưa hóa desmethyl (IM-2-1) của Acetamiprid. Tồn

Đậu đỗ những loại (trừ đậu tằm cùng đậu tương)

0,4

Đậu hạt vẫn bóc vỏ

0,3

Các một số loại trái mọng với trái nhỏ khác

2

trừ nho và dâu tây

Các một số loại bắp cải

0,7

Cần tây

1,5

Anh đào

1,5

Quả tất cả múi nằm trong bọn họ cam quýt

1

Hạt cây bông

0,7

Nội tạng ăn uống được của động vật gồm vú

0,05

Trứng

0,01

(*)

Các các loại cải bông (bao gồm cải làn với hoa lơ)

0,4

Các loại rau nạp năng lượng quả (trừ bầu bí)

0,2

trừ ngô ngọt cùng nấm

Các các loại rau xanh bầu bí

0,2

Tỏi

0,02

Các các loại nho

0,5

Mỡ động vật hoang dã tất cả vú (trừ chất lớn sữa)

0,02

Thịt động vật tất cả vú, trừ động vật tất cả vú sinh sống biển

0,02

Sữa ngulặng liệu

0,02

Quả xuân đào

0,7

Củ hành

0,02

Quả đào

0,7

Đậu vẫn tách vỏ (phân tử mọng)

0,3

Ớt ta khô

2

Các loại mận (bao hàm cả mận khô)

0,2

trừ mận khô

Quả dạng táo

0,8

Thịt gia cầm

0,01

(*)

Nội tạng ăn được của gia cầm

0,05

(*)

Mận khô

0,6

Hành hoa

5

Dâu tây

0,5

Các loại trái hạch

0,06

6

117

Aldicarb

0,003

Đối với thực phẩm tất cả bắt đầu từ bỏ thực vật: tổng của Aldicarb, Aldicarb Sulphoxide và Aldicarb Sulphone, tính theo Aldicarb

Lúa mạch

0,02

Đậu (khô)

0,1

Cải Brussels

0,1

Quả có múi nằm trong chúng ta cam quýt

0,2

Hạt cà phê

0,1

Hạt cây bông

0,1

Dầu phân tử cây bông

0,01

(*)

Các các loại nho

0,2

Ngô

0,05

Thịt động vật có vú, trừ động vật hoang dã gồm vú sinh sống biển

0,01

(*)

Sữa nguyên ổn liệu

0,01

Củ hành

0,1

Hạt lạc

0,02

Dầu lạc nạp năng lượng được

0,01

(*)

Quả hồ nước đào Pecan

1

Lúa miến

0,1

Đậu tương (khô)

0,02

(*)

Các một số loại gia vị từ bỏ trái cùng trái mọng

0,07

Các loại hương liệu gia vị từ bỏ củ và thân rễ

0,02

Củ cải đường

0,05

(*)

Mía

0,1

Hạt phía dương

0,05

(*)

Khoai phong lang

0,1

Lúa mì

0,02

7

1

Aldrin & Dieldrin

0,0001

Tổng của HHDoanh Nghiệp với HEOD (tan trong hóa học béo)

Rau củ

0,05

E

Hạt ngũ cốc

0,02

E

Quả bao gồm múi thuộc chúng ta cam quýt

0,05

E

Trứng

0,1

E

Các nhiều loại rau củ thai bí

0,1

E

Đậu Hà Lan sẽ tách vỏ (phân tử mọng)

1

E

Rau ăn lá

0,05

E

Rau họ đậu

0,05

E

Thịt động vật hoang dã tất cả vú, trừ động vật tất cả vú làm việc biển

0,2

(fat), E

Sữa

0,006

F, E

Quả dạng táo

0,05

E

Thịt gia cầm

0,2

E

Các nhiều loại đậu lăng

0,05

E

Các một số loại rau củ từ bỏ rễ với củ

0,1

E

8

260

Ametoctradin

Đối với thực phẩm gồm nguồn gốc từ bỏ thực vật: Ametoctradin. Đối với thực phẩm có xuất phát trường đoản cú đụng vật: tổng của Ametoctradin, M650F01 cùng M650F06, tính theo Ametoctradin. Tồn dư ko rã trong chất bự.

Các loại rau xanh họ cải bắp, cải bắp, cải bông

9

Cần tây

20

Dưa chuột

0,4

Nho thô (tất cả cả quả lý chua khô và nho thô không hạt)

20

Trứng

0,03

(*)

Các nhiều loại rau củ ăn uống quả (trừ bầu bí)

1,5

trừ ngô ngọt với nấm

Các các loại rau xanh bầu bí

3

trừ dưa chuột

Tỏi

1,5

Các một số loại nho

6

Hoa bia khô

30

Rau nạp năng lượng lá

50

Củ hành

1,5

Ớt ta khô

15

Khoai nghiêm tây

0,05

Mỡ gia cầm

0,03

(*)

Thịt gia cầm

0,03

(*)

Nội tạng ăn uống được của gia cầm

0,03

(*)

Hẹ tây

1,5

Hành hoa

20

9

272

Aminocyclopyrachlor

0 - 3

Aminocyclopyrachlor. Tồn dư không chảy trong hóa học béo

Nội tạng nạp năng lượng được của động vật hoang dã gồm vú

0,3

Mỡ động vật hoang dã gồm vú (trừ hóa học béo sữa)

0,03

Thịt động vật hoang dã gồm vú, trừ động vật bao gồm vú ở biển

0,01

Sữa nguyên ổn liệu

0,02

10

220

Aminopyralid

0 - 0,9

Aminopyralid cùng các phù hợp hóa học rất có thể bị tdiệt phân của nó, tính theo Aminopyralid

Lúa mạch

0,1

Nội tạng nạp năng lượng được của động vật hoang dã bao gồm vú

0,05

trừ thận

Trứng

0,01

(*)

Thận của gia súc, dê, lợn cùng cừu

1

Thịt động vật hoang dã bao gồm vú, trừ động vật gồm vú ở biển

0,1

Sữa nguyên liệu

0,02

Yến mạch

0,1

Thịt gia cầm

0,01

(*)

Nội tạng nạp năng lượng được của gia cầm

0,01

(*)

Lúa mì lai lúa mạch đen

0,1

Lúa mì

0,1

Cám lúa mì không chế biến

0,3

11

122

Amitraz

0,01

Tổng của Amitraz với N-(2,4-dimethylphenyl)-N"-methylformamidine, tính theo N-(2,4-dimethylphenyl)-N"-methylformamidine

Thịt gia súc

0,05

(1)

Anh đào

0,5

Hạt cây bông

0,5

Dầu phân tử bông thô

0,05

Dưa chuột

0,5

Nội tạng nạp năng lượng được của vật nuôi, lợn với cừu

0,2

(1)

Sữa ngulặng liệu

0,01

(*), (1)

Các các loại cam ngọt, cam chua (bao gồm cả những trái lai tương tự cam)

0,5

Quả đào

0,5

Thịt lợn

0,05

(1)

Quả dạng táo

0,5

Thịt cừu

0,1

(l)

Cà chua

0,5

12

79

Amitrole

0,002

Amitrole

Các nhiều loại nho

0,05

Quả dạng táo

0,05

(*)

Các các loại trái bao gồm hạt

0,05

(*)

13

2

Azinphos-Methyl

0 - 0,03

Azinphos-methyl

Hạnh nhân

0,05

Táo

0,05

Quả việt quất xanh (syên Mỹ)

5

Bông lơ xanh

1

Anh đào

2

Hạt cây bông

0,2

Quả nam việt quất

0,1

Dưa chuột

0,2

Các loại trái (trừ các trái đang liệt kê khác)

1

Các nhiều loại dưa, trừ dưa hấu

0,2

Quả xuân đào

2

Quả đào

2

2

Quả hồ đào Pecan

0,3

Ớt ta khô

10

Ớt ngọt (bao gồm cả ớt ngọt Pimento)

1

Các một số loại mận (bao hàm cả mận khô)

2

Khoai phong tây

0,05

(*)

Đậu tương (khô)

0,05

(*)

Các loại gia vị

0,5

(*)

Mía

0,2

Cà chua

1

Các các loại rau (trừ những loại đã được liệt kê)

0,5

Các các loại quả óc chó

0,3

Dưa hấu

0,2

14

129

Azocyclotin

0 - 0,003

Cyhexatin

Táo

0,2

Quả lý chua Black, trái lý chua đỏ, quả lý chua trắng

0,1

Các nhiều loại nho

0,3

Các loại cam ngọt, cam chua (bao gồm cả những quả lai như là cam)

0,2

0,2

15

229

Azoxystrobin

0 - 0,2

Azoxystrobin. Tồn dư chảy vào chất béo

Artiso (cả cây)

5

Măng tây

0,01

(*)

Chuối

2

Lúa mạch

1,5

Các một số loại quả mọng với trái nhỏ khác

5

trừ phái mạnh việt quất, nho và dâu tây

Các nhiều loại rau củ họ cải bắp, cải bắp, cải bông

5

Rau củ

10

Khế

0,1

Cần tây

5

Quả gồm múi ở trong bọn họ cam quýt

15

Hạt cà phê

0,03

Hạt cây bông

0,7

Quả phái nam việt quất

0,5

Rau hương liệu gia vị khô

300

trừ hoa bia khô

Nội tạng ăn được của động vật hoang dã tất cả vú

0,07

Trứng

0,01

(*)

Các nhiều loại rau củ nạp năng lượng quả (trừ bầu bí)

3

trừ nnóng và ngô ngọt

Các các loại rau xanh bầu bí

1

Sâm

0,1

Sâm thô (tất cả sâm đỏ)

0,3

Chiết xuất sâm

0,5

Các một số loại nho

2

Các các loại rau gia vị

70

Hoa bia khô

30

Rau chúng ta đậu

3

Rau xà lách

3

Lá rau diếp

3

Ngô

0,02

Dầu ngô ăn uống được

0,1

Xoài

0,7

Thịt động vật có vú, trừ động vật hoang dã tất cả vú nghỉ ngơi biển

0,05

(fat)

Các loại chất Khủng trường đoản cú sữa

0,03

Sữa nguyên liệu

0,01

Yến mạch

1,5

Đu đủ

0,3

Hạt lạc

0,2

Ớt ta khô

30

Hạt dẻ cười

1

Chuối lá

2

Khoai tây

7

Po

Thịt gia cầm

0,01

(*)

Nội tạng nạp năng lượng được của gia cầm

0,01

(*)

Các một số loại đậu lăng

0,07

trừ đậu nành

Gạo

5

Các loại rau từ rễ và củ

1

trừ khoai tây

Lúa mạch đen

0,2

Lúa miến

10

Đậu tương (khô)

0,5

Các các loại trái bao gồm hạt

2

Dâu tây

10

Hạt hướng dương

0,5

Các các loại trái hạch

0,01

Lúa mì lai lúa mạch đen

0,2

Lúa mì

0,2

Rau diếp xoăn

0,3

16

155

Benalaxyl

0 - 0,07

Benalaxyl

Các loại nho

0,3

Rau xà lách

1

Các nhiều loại dưa, trừ dưa hấu

0,3

Củ hành

0,02

(*)

Khoách tây

0,02

(*)

Cà chua

0,2

Dưa hấu

0,1

17

172

Bentazone

0 - 0,09

Đối với thực phẩm bao gồm nguồn gốc tự thực vật: tổng của bentazone, 6-hydroxybentazone and 8-hydroxybentazone tính theo bentazone. Đối với thực phẩm bao gồm xuất phát từ rượu cồn vật: Bentazone. Tồn dư không tung trong hóa học béo

Đậu (khô)

0,04

Đậu đỗ những loại (trừ đậu tằm cùng đậu tương)

0,01

Quả xanh cùng hạt non; (*)

Đậu phân tử đang bóc vỏ

0,01

phân tử mọng non; (*)

Hạt ngũ cốc

0,01

(*)

Trứng

0,01

(*)

Đậu trồng (khô)

1

Đậu lima (quả non và/hoặc phân tử non)

0,1

Các nhiều loại rau xanh gia vị

0,1

Hạt lanh

0,02

(*)

Sữa nguyên ổn liệu

0,01

(*)

Củ hành

0,04

Hạt lạc

0,05

(*)

Đậu (trái và phân tử mọng non)

1,5

Khoai tây

0,1

Thịt gia cầm

0,03

(fat)

Nội tạng ăn được của gia cầm

0,07

Đậu tương (khô)

0,01

(*)

Hành hoa

0,08

Ngô ngọt (ngulặng bắp)

0,01

(*)

18

261

Benzovindiflupyr

0 - 0,05

Benzovindiflupyr. Tồn dư rã trong hóa học béo

Nội tạng nạp năng lượng được của động vật hoang dã gồm vú

0,01

(*)

Trứng

0,01

(*)

Mỡ động vật bao gồm vú (trừ hóa học bự sữa)

0,01

(*)

Thịt động vật hoang dã gồm vú, trừ động vật bao gồm vú sinh sống biển

0,01

(*)

Sữa ngulặng liệu

0,01

(*)

Mỡ gia cầm

0,01

(*)

Thịt gia cầm

0,01

(*)

Nội tạng ăn được của gia cầm

0,01

(*)

Đậu tương (khô)

0,05

19

219

Bifenazate

0 - 0,01

Tổng của Bifenazate cùng Bifenazatediazene (diazenecarboxylic acid, 2-(4-methoxy-<1,1"-biphenyl-3-yl> 1-methylethyl ester), tính theo Bifenazate. Tồn dư rã vào chất béo

Đậu (khô)

0,3

Quả dâu black (dâu ta)

7

Hạt cây bông

0,3

Quả mâm xôi (có cả mâm xôi lai cùng mâm xôi đỏ sẫm)

7

Nho thô (bao gồm cả quả lý chua thô cùng nho khô không hạt)

2

Nội tạng ăn uống được của động vật hoang dã bao gồm vú

0,01

(*)

Trứng

0,01

(*)

Các các loại rau củ thai bí

0,5

Các các loại nho

0,7

Hoa bia khô

20

Rau họ đậu

7

Thịt động vật hoang dã gồm vú, trừ động vật bao gồm vú nghỉ ngơi biển

0,05

(fat)

Các một số loại chất to tự sữa

0,05

Sữa nguyên liệu

0,01

(*)

Các loại bạc hà

40

Ớt ta

3

Ớt ngọt (tất cả cả ớt ngọt Pimento)

2

Quả dạng táo

0,7

Thịt gia cầm

0,01

(*), (fat)

Nội tạng nạp năng lượng được của gia cầm

0,01

(*)

Quả mâm xôi (phúc bồn tử/ngấy hương/dâu rừng) Black cùng đỏ

7

Các các loại quả có hạt

2

Dâu tây

2

Cà chua

0,5

Các một số loại trái hạch

0,2

20

178

Bifenthrin

0 - 0,01

Bifenthrin (tổng những đồng phân). Tồn dư tung trong hóa học béo

Chuối

0,1

Lúa mạch

0,05

(*)

Quả dâu đen (dâu ta)

1

Các nhiều loại rau củ chúng ta bắp cải, cải bắp, cải bông

0,4

Quả có múi trực thuộc chúng ta cam quýt

0,05

Hạt cây bông

0,5

Quả mâm xôi (có cả mâm xôi lai với mâm xôi đỏ sẫm)

1

Nội tạng ăn được của động vật bao gồm vú

0,2

Cà tím

3

Hoa bia khô

20

Ngô

0,05

(*)

Thịt động vật hoang dã bao gồm vú, trừ động vật hoang dã có vú ở biển

3

(fat)

Các các loại chất to trường đoản cú sữa

3

Sữa nguim liệu

0,2

Cây mù tạt

4

Các các loại ớt

0,5

Ớt ta khô

5

Các các loại đậu lăng

0,3

Lá củ cải (bao gồm cả lá cây chúng ta cải)

4

Hạt cải dầu

0,05

Dầu hạt cải dầu ăn uống được

0,1

Quả mâm xôi (phúc bể tử/ngấy hương/dâu rừng) đen và đỏ

1

Các một số loại rau xanh từ rễ cùng củ

0,05

Các một số loại gia vị tự quả với trái mọng

0,03

Các các loại gia vị từ củ và thân rễ

0,05

Dâu tây

1

Trà xanh, đen

30

Cà chua

0,3

Các loại trái hạch

0,05

Lúa mì

0,5

Po

Cám tiểu mạch không chế biến

2

Mầm lúa mì

1

Po

21

93

Bioresmethrin

0,03

Bioresmethrin

Lúa mì

1

Po

Cám tiểu mạch không chế biến

5

Bột lúa mì

1

PoP

Mầm lúa mì

3

PoP

Lúa mì chưa rây

1

PoP

22

144

Bitertanol

0,01

Bitertanol (rã trong hóa học béo)

Quả mơ

1

Chuối

0,5

Lúa mạch

0,05

(*)

Anh đào

1

Dưa chuột

0,5

Nội tạng nạp năng lượng được của động vật tất cả vú

0,05

(*)

Trứng

0,01

(*)

Thịt động vật hoang dã tất cả vú, trừ động vật hoang dã gồm vú sinh hoạt biển

0,05

(*), (fat)

Sữa nguyên liệu

0,05

(*)

Quả xuân đào

1

Yến mạch

0,05

(*)

Quả đào

1

Các nhiều loại mận (bao hàm cả mận khô)

2

Quả dạng táo

2

Thịt gia cầm

0,01

(*)

Nội tạng ăn uống được của gia cầm

0,01

(*)

Lúa mạch đen

0,05

(*)

Cà chua

3

Lúa mì lai lúa mạch đen

0,05

(*)

Lúa mì

0,05

(*)

23

221

Boscalid

0 - 0,04

Boscalid. Tồn dư chảy vào chất béo

Táo

2

Chuối

0,6

Lúa mạch

0,5

Các các loại quả mọng và trái nhỏ khác

10

trừ dâu tây, nho

Các các loại rau bọn họ cải bắp, cải bắp, cải bông

5

Rau củ

5

Hạt ngũ cốc

0,1

trừ lúa mạch, yến mạch, lúa mạch Black cùng lúa mì

Quả bao gồm múi nằm trong họ cam quýt

2

Dầu cam ckhô nóng ăn được

50

Hạt cà phê

0,05

(*)

Nho thô (gồm cả quả lý chua khô với nho khô không hạt)

10

Nội tạng nạp năng lượng được của động vật hoang dã bao gồm vú

0,2

Trứng

0,02

Các nhiều loại rau ăn uống quả (trừ bầu bí)

3

trừ nnóng và ngô ngọt

Các loại rau thai bí

3

Các loại nho

5

Hoa bia khô

60

Quả kiwi

5

Rau nạp năng lượng lá

40

Rau chúng ta đậu

3

Thịt động vật hoang dã có vú, trừ động vật gồm vú ở biển

0,7

(fat)

Các một số loại chất bự tự sữa

2

Sữa nguyên liệu

0,1

Yến mạch

0,5

Hạt bao gồm dầu

1

Ớt ta khô

10

Hạt dẻ cười

1

Mỡ gia cầm

0,02

Thịt gia cầm

0,02

Nội tạng ăn uống được của gia cầm

0,02

Mận khô

10

Các loại đậu lăng

3

Các một số loại rau xanh tự rễ cùng củ

2

Lúa mạch đen

0,5

Rau từ thân và rễ

30

Các loại trái tất cả hạt

3

Dâu tây

3

Các loại trái hạch

0,05

trừ phân tử dẻ cười; (*)

Lúa mì

0,5

24

47

Bromide Ion

1

Bromide Ion trường đoản cú toàn bộ các mối cung cấp trừ Bromine links cùng hóa trị

Quả bơ

75

Đậu tằm (quả xanh và hạt non)

500

Bông lơ xanh

30

Các một số loại bắp cải

100

Cần tây

300

Hạt ngũ cốc

50

Quả gồm múi nằm trong họ cam quýt

30

Dưa chuột

100

Chà là sấy hoặc sấy thô trộn đường

100

Quả khô

30

Nho khô (bao gồm cả quả lý chua thô và nho thô không hạt)

100

Rau hương liệu gia vị khô

400

Quả với sấy thô hoặc sấy thô trộn đường

250

Các các loại trái (trừ các trái đã liệt kê khác)

20

Đậu Hà Lan (trái non), (phân tử mọng non)

500

Rau xà lách

100

Đậu bắp

200

Đào khô

50

Ớt ta khô

200

Ớt ngọt (tất cả cả ớt ngọt Pimento)

20

Mận khô (xem các các loại mận)

20

Củ cải ri/ Củ cải

200

Các loại gia vị

400

Bí mùa hè

200

Dâu tây

30

Cà chua

75

Lá củ cải đỏ

1000

Củ cải Tumip vườn

200

Lúa mì không rây

50

25

70

Bromopropylate

0,03

Bromopropylate

Quả gồm múi nằm trong chúng ta cam quýt

2

Đậu thường xuyên (trái và/hoặc hạt non)

3

Dưa chuột

0,5

Các các loại nho

2

Các một số loại dưa, trừ dưa hấu

0,5

Các một số loại mận (bao hàm cả mận khô)

2

Quả dạng táo

2

Bí mùa hè

0,5

Dâu tây

2

26

173

Buprofezin

0 - 0,009

Buprofezin. Tồn dư ko tung trong chất béo

Hạnh nhân

0,05

(*)

Táo

3

Chuối

0,3

Lá húng quế

3

(7)

Anh đào

2

Quả có múi trực thuộc họ cam quýt

1

Hạt cà phê

0,4

Nho khô (bao gồm cả trái lý chua thô cùng nho thô không hạt)

2

Nội tạng ăn được của động vật bao gồm vú

0,05

(*)

Các nhiều loại rau xanh thai bí

0,7

Các nhiều loại nho

1

Xoài

0,1

Thịt động vật hoang dã gồm vú, trừ động vật có vú nghỉ ngơi biển

0,05

(*)

Sữa ngulặng liệu

0,01

(*)

Quả xuân đào

9

Quả ôliu

5

Quả đào

9

6

Các một số loại ớt

2

Ớt ta

10

Ớt ta khô

10

Các một số loại mận (bao hàm cả mận khô)

2

Dâu tây

3

Tkiểm tra xanh

30

Cà chua

1

27

174

Cadusafos

0 - 0,0005

Cadusafos. Tồn dư không chảy vào hóa học béo

Chuối

0,01

28

7

Captan

0 - 0,1

Captan

Hạnh nhân

0,3

Quả việt quất xanh

20

Anh đào

25

Dưa chuột

3

Nho khô (có cả trái lý chua khô và nho khô không hạt)

50

Nho

25

Các một số loại dưa, trừ dưa hấu

10

Quả xuân đào

3

Đào lông

20

Các một số loại mận (bao gồm cả mận khô)

10

Quả dạng táo

15

Po

Khoai phong tây

0,05

Quả mâm xôi đỏ, Quả mâm xôi đen

20

Các nhiều loại hương liệu gia vị từ củ và thân rễ

0,05

Dâu tây

15

Cà chua

5

29

8

Carbaryl

0 - 0,008

Carbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Lịch thi đấu el clasico

  • Truyện tranh đam mỹ omega

  • Trường hải tuyển dụng 2017

  • Tin chuyển nhượng của liverpool

  • x