MÊ HỒN TRẬN LORD MOBILE

Tỷ lệ Quái Dát Ngọc xuất hiện17,00%
Tỷ lệ Quái Dát Ngọc bị đánh bại (Trao Giải lớn)0,20%
Vật Phẩm(Phổ Biến: Rồng Băng)Tỷ Lệ
Vàng31,00%
Tài Nguyêntrăng tròn,08%
Vật phđộ ẩm chiến đấu7,14%
Điểm VIP1,30%
Tăng Tốc4,60%
Tăng Tốc Nghiên Cứu7,17%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành5,90%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác7,91%
Tăng Cường Chữa Trị7,90%
Vật Phẩm(Ưu Việt: Rồng Băng)Tỷ Lệ
Vàng31,00%
Tài Nguyêntrăng tròn,08%
Vật phđộ ẩm chiến đấu7,14%
Điểm VIP1,30%
Tăng Tốc4,60%
Tăng Tốc Nghiên Cứu8,67%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành5,90%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,41%
Tăng Cường Chữa Trị7,90%
Vật Phẩm(Phổ Biến: Rồng Bích)Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyêntrăng tròn,60%
Vật phđộ ẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Tinh Thể Ngọc Bích3,87%
Thiết Kế Cổ Đại4,00%
Mắt Lấp Lánh4,77%
Tinch Hạch Điểu Sư5,36%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%
Vật Phẩm(Ưu Việt: Rồng Bích)Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyênđôi mươi,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phđộ ẩm Khác6,10%
Tinc Thể Ngọc Bích3,87%
Thiết Kế Cổ Đại4,00%
Mắt Lấp Lánh4,77%
Tinh Hạch Điểu Sư5,36%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%
Vật Phẩm(Phổ Biến: Khổng Lồ)Tỷ Lệ
Vàng15,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phđộ ẩm Khác6,10%
Mắt Khổng Lồ6,50%
Sọ Nguyền Rủa4,50%
Bọ Chét4,50%
Tinc Chất Sấm Sét4,50%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%
Vật Phẩm(Ưu Việt: Khổng Lồ)Tỷ Lệ
Vàng15,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phđộ ẩm Khác6,10%
Mắt Khổng Lồ6,50%
Sọ Nguyền Rủa4,50%
Bọ Chét4,50%
Tinch Chất Sấm Sét4,50%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%
Vật Phẩm(Phổ Biến: Quái Gai)Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phđộ ẩm Khác6,10%
Hạt Giống Quái Gai3,90%
Nọc Độc Nữ Hoàng3,00%
Chuông Lễ Hội5,10%
Tinc Chất Snóng Sét4,00%
Tăng Cường Chữa Trị11,30%
Vật Phẩm(Ưu Việt: Quái Gai)Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyênđôi mươi,60%
Vật phđộ ẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phđộ ẩm Khác6,10%
Hạt Giống Quái Gai3,90%
Nọc Độc Nữ Hoàng3,00%
Chuông Lễ Hội5,10%
Tinh Chất Sấm Sét4,00%
Tăng Cường Chữa Trị11,30%
Vật Phẩm(Phổ Biến: Nhện Địa Ngục)Tỷ lệ
Vàng16,00%
Tài Nguyêntrăng tròn,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Não Đột Biến4,20%
Tlặng Rồng Băng5,80%
Độc Tố Ăn Mòn5,20%
Tinc Hạch Điểu Sư4,80%
Tăng Cường Chữa Trị8,30%
Vật Phẩm (Ưu Việt: Nhện Địa Ngục)Tỷ lệ
Vàng16,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phđộ ẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Não Đột Biến4,20%
Tlặng Rồng Băng5,80%
Độc Tố Ăn Mòn5,20%
Tinc Hạch Điểu Sư4,80%
Tăng Cường Chữa Trị8,30%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tải game bộ đội 2

 • Game mobile nước ngoài hay

 • Download ninja rua 3d

 • Các phái trong vltk mobile

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.