Rolex day

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 128348RBR-0038. Movement: automatic, Cal. 3255. Hóa học liệu: vàng vàng 18k cùng kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.

Bạn đang xem: Rolex day


*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228239-0060. Movement: automatic, cal. 3255. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 70h.
*
*

*
*

Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128238-0069. Movement: Automatic, Cal 3255. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, thứ. Hóa học liệu: tiến thưởng 18k.
*
*

Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2019. Size mặt, Size: 41mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 218239. Movement: automatic, cal. 3156. Chất liệu: rubi trắng nguyên khối 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118238. Movement: automatic, Cal. 3155. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128345RBR-0054. Movement: automatic, Cal 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: dây vỏ quà Everose 18k nguyên khối, kim cương cứng zin hãng. Chống nước: 100m. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128345RBR-0044. Movement: automatic, Cal 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Hóa học liệu: dây vỏ kim cương Everose 18k nguyên khối, kim cưng cửng zin hãng. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228348RBR. Movement: Automatic, Cal. 3255. Chất liệu: tiến thưởng vàng18k cùng kim cương. Chức năng: Giờ, phút, giây, Ngày, thứ.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118388A Mete. Movement: automatic, Cal. 3155. Chất liệu: kim cương vàng 18k và kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128235-0053. Movement: automatic, Cal 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Hóa học liệu: quà hồng18k cùng kim cương. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128235-0052. Movement: automatic, Cal 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: xoàn hồng18k cùng kim cương. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128235-0042. Movement: automatic, Cal 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Hóa học liệu: rubi hồng18k và kim cương. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 128235-0041. Movement: automatic, Cal 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Hóa học liệu: quà hồng18k và kim cương. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2018. Form size mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118138. Movement: Automatic – Cal. 3155. Hóa học liệu: vàng hồng18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: Hàng vẫn qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2014. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 118135. Movement: automatic, Cal 3155. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: rubi hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118348G. Movement: automatic, Cal. 3155. Chất liệu: kim cương vàng 18k và kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Kích thước, Size: 40mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228345RBR-0006. Movement: Automatic, Cal.3235. Chất liệu: xoàn hồng 18k, vành kim cương cứng thiên nhiên. Chức năng: Giờ, phút, giây, thứ, ngày.
Tình trạng: Đồng hồ đấu giá, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: giấy chứng nhận đấu giá. Mến hiệu: Rolex - Thụy Sĩ. Mã hiệu: 18078. Năm sản xuất: khoảng 1983. Cỗ máy: Automatic, Cal. 3055. Kích thước: 36mm. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây, thứ.
Tình trạng: Đã qua sử dụng. Phụ kiện: Hộp, sổ. Yêu thương hiệu: Rolex - Thụy Sỹ. Mã hiệu: 18038. Năm sản xuất: khoảng chừng 1982. Cỗ máy: Automatic, Cal. 3055. Kích thước: 36mm. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây, thứ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228235-0045. Movement: automatic, Cal.3255. Hóa học liệu: vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, thứ, ngày. Dự trữ: 70h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228239-0007. Bộ máy: automatic, Cal. 3255. Chất liệu: vàng trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Dự trữ: 70h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228345RBR-0016. Movement: Automatic, Cal.3235. Chất liệu: đá quý hồng 18k, vành kim cương thiên nhiên. Chức năng: Giờ, phút, giây, thứ, ngày. Dự trữ: 70h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228349RBR-0040. Movement: automatic, Cal. 3255. Chất liệu: rubi trắng 18k với kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 128238-0076. Movement: Automatic - Cal. 3255. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: vàng vàng 18k. Dự trữ: 70h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 128239-0038. Movement: automatic, Cal. 3255. Hóa học liệu: tiến thưởng trắng 18k.. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ..

Xem thêm: Giá Xe Yamaha R6 Giá Bao Nhiêu, Yamaha R6 2021: Giá Xe Yzf


Tình Trạng: sẽ qua sử dụng, độ bắt đầu trung bình. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 03/2015 ( Còn 22 mắt dây, sẽ spa). Size mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118238-0105. Movement: automatic, Cal. 3155. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118398BR-0056. Movement: Automatic, Cal.3115. Chất liệu: kim cương vàng 18k, vành kim cưng cửng thiên nhiên. Chức năng: Giờ, phút, giây, thứ, ngày. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118388J. Movement: automatic, Cal. 3155. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k và kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228239-0001. Bộ máy: tự động, cal. 3255. Chất liệu: kim cương trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228239-0004. Bộ máy: từ động, cal. 3255. Chất liệu: xoàn trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 118135. Movement: automatic, Cal 3155. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: không. Size mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118138. Movement: automatic, cal. 3155. Hóa học liệu: vỏ cùng khóa gấp bởi vàng nguyên khối 18k, dây da cá sấu. Chức năng: giờ, phút, giây, thứ, ngày.
Tình Trạng: sẽ qua sử dụng, đồng hồ thời trang còn khôn xiết mới. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành. Form size mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118238. Movement: automatic, Cal. 3155. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 41mm. Ref: 218238-607. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu vỏ: vàng vàng 18k nguyên khối với kim cương. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 12/2015. Kích thước mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118348J. Movement: automatic, Cal. 3155. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k với kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích cỡ mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118239. Movement: Automatic – Cal. 3155. Hóa học liệu: quà trắng18k. Dự trữ: 48h. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2016. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 39mm. Ref: 18956 BRIL. Movement: automatic, Cal 3285. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: platinum với kim cương. Dự trữ: 70h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích thước mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118338. Movement: Automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: đá quý vàng 18k. Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 118346. Movement: Automatic - Cal. 3155. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chất liệu: platinum. Dự trữ: 48h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích thước, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228345RBR-0009. Movement: Automatic, cal.3235. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k, vành kim cưng cửng thiên nhiên. Chức năng: Giờ, phút, giây, thứ, ngày.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 41mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 218349. Movement: automatic. Hóa học liệu: vàng trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228349RBR-0036. Movement: automatic, Cal. 3255. Hóa học liệu: tiến thưởng trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 70h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228396TBR-0011. Movement: automatic - Cal. 3255. Chất liệu: platinum. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Dự trữ: 70h. Phòng nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 128349RBR-0012. Movement: automatic - cal. 3255, trữ cót 70 tiếng đồng hồ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày trong tháng, sản phẩm trong tuần. Hóa học liệu: vỏ, dây, vành xoàn trắng; vành thay kim cương.
Tình Trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích cỡ mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 128349RBR-0014. Movement: automatic - cal. 3255, trữ cót 70 giờ đồng hồ đồng hồ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày trong tháng, sản phẩm công nghệ trong tuần. Chất liệu: vỏ, dây, vành đá quý trắng; vành vậy kim cương.
Tình trạng: mới 100%. Phụ Kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 228206-0029. Movement: Automatic, cal. 3255. Hóa học liệu: Platinum. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, thứ.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp,sổ, thẻ bảo hành 2021. Size: 40mm. Nguồn gốc: Rolex - Thuỵ Sĩ. Ref: 228398TBR-0002. Movement: Automatic, Cal.3255. Kháng nước: 100m. Chất liệu: rubi vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Trữ cót: 70 giờ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp,sổ, thẻ bảo hành 2020. Size: 40mm. Nguồn gốc: Rolex - Thuỵ Sĩ. Ref: 228394TBR. Movement: Automatic, Cal.3255. Kháng nước: 100m. Hóa học liệu: platinum với kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Trữ cót: 70 giờ.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 128238RBR. Movement: Automatic - Cal. 3255. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k. Dự trữ: 70h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp,sổ, thẻ bảo hành 2020. Size: 40mm. Xuất xứ: Rolex - Thuỵ Sĩ. Ref: 228394TBR. Movement: Automatic, Cal.3255. Phòng nước: 100m. Hóa học liệu: platinum và kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ. Trữ cót: 70 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hình ảnh lông mu phụ nữ đẹp nhất việt nam

 • Ảnh gái xinh cởi hết quần áo, không mặc đồ lót

 • Kq ngoai hang a

 • Link sopcast, link xem bóng đá trực tuyến hôm nay

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.